Park&Ride Etap II

środa, 23 październik 2019,

Wkrótce rozpoczną się prace nad budową kolejnych parkingów Park&Ride (Etap II). 

Parkingi przy rondzie Starołęka, przy ul. Biskupińskiej oraz przy ul. Św. Michała zostaną wyposażone w stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami oraz wiaty ze stojakami rowerowymi. Do zadań wykonawcy w każdej lokalizacji będą należały m.in. prace rozbiórkowe, przygotowanie infrastruktury podziemnej, ułożenie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia i bramownicy, montaż oświetlenia, monitoringu wizyjnego, automatycznych sanitariatów (przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), małej architektury oraz tablic informacyjnych. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe stanowiące dojście do miejsc parkingowych oraz jezdnie manewrowe na placu postojowym.  Projekt obejmuje także  wykonanie i instalację lokalnych systemów parkingów P&R oraz ich integrację z NSI (Nadrzędnym Systemem Integracji), montaż kas biletowych oraz terminali wjazdowych i wyjazdowych.

Początek prac budowlanych planowany jest na grudzień 2019 r., a na zakończenie realizacji tego zadania Zamawiający przewidział czas do 16 października 2020 r.

 

Szczegóły dotyczące inwestycji znajdują się na stronie spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, realizującej ten projekt.

 


pr_ztm